Правила обучения школьников с 1 сентября: самоизоляция, дистанционное обучение и другое. - Легал
Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 "Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Зарахування учнів до школи
здійснюється за наказом директора на підставі:
  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють (для повнолітніх - особистої заяви);
  • свідоцтва про народження (копія), паспорта;
  • медичної довідки встановленого зразка;
  • документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України зразка.

Кiлькiсть переглядiв: 139

Коментарi